Seznam úspěšných referenčních zakázek

Peruc / Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ Peruc

Příjemce dotace a název projektu
Městys Peruc / Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ Peruc

Poskytovatel dotace

MMR

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečem

Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízeníi

Základní popis projektuVýměna podlahy v tělocvičně základní školy v Peruci.

Celková požadovaná dotace na projekt
1 555 018,00 Kč

Obec Cítov/ Cítov – zřízení chodníku a autobusových zastávek při silnici II/246

Příjemce dotace a název projektu
Obec Cítov / Cítov – zřízení chodníku a autobusových zastávek při silnici II/246

Poskytovatel dotace

SFDI

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečemVybudování nového chodníku, přechodu pro chodce a autobusové zastávky v Cítově s cílem zvýšení bezpečnosti chodců na průtahové komunikaci

Základní popis projektu
Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízení

Celková požadovaná dotace na projekt
1 380 870 Kč

Klub přátel Josefa Masopusta / Víceúčelové komunitní centrum Bílina

Příjemce dotace a název projektu
Klub přátel Josefa Masopusta / Víceúčelové komunitní centrum Bílina

Poskytovatel dotace
ROP severozápad

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečem
Rekonstrukce Schmetanovi vily v Bílině na komunitní centrum

Základní popis projektu
Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízení

Celková požadovaná dotace na projekt
2 659 604 Kč

Město Kosmonosy / Cyklostezka Kosmonosy 2. etapa

Příjemce dotace a název projektu
Město Kosmonosy / Cyklostezka Kosmonosy 2. etapa

Poskytovatel dotace
IROP

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečem

Vybudování nové cyklostezky v centru města

Základní popis projektu
Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízení

Celková požadovaná dotace na projekt
9 795 803,67 Kč

Obec Řitka / Intenzifikace ČOV Řitka

Příjemce dotace a název projektu
Obec Řitka / Intenzifikace ČOV Řitka

Poskytovatel dotace
OPŽP

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečem
Předmětem projektu je intenzifikace stávající ČOV , která má kapacitu v době zpracování žádosti pouze 900 EO. Výhledový stav ČOV Řitka předpokládá postupné
napojování nově budovaných nemovitostí a růst zatížení ČOV až na úroveň 3100 ekvivalentních obyvatel.

Základní popis projektu
Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízení

Celková požadovaná dotace na projekt
9 914 734,11 Kč

Obec Libeř / Revitalizace návsi Libeř

Příjemce dotace a název projektu
Obec Libeř / Revitalizace návsi Libeř

Poskytovatel dotace
OPŽP

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečem
Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Libeř. V rámci realizace akce dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, založení trávníků a výsadbě trvalek v obci Libeř.

Základní popis projektu
Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízení

Celková požadovaná dotace na projekt
980 260,00 Kč

Obec Všenory/ Kanalizace a Vodovod Všenory 4. etapa

Příjemce dotace a název projektu
Obec Všenory/ Kanalizace a Vodovod Všenory 4. etapa

Poskytovatel dotace
OPŽP

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečem

Výstavba nového vodovodního a kanalizačního řadu ve Všenorech

Základní popis projektu
Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízení

Celková požadovaná dotace na projekt

4,2 a 3,3 mil Kč

Velký Borek / Kompostování bioodpadu ve Velkém Borku

Příjemce dotace a název projektu
Velký Borek / Kompostování bioodpadu ve Velkém Borku

Poskytovatel dotace
OPŽP

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečem
Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízení

Základní popis projektu
Pořízení 230 ks kompostérů a štěpkovače

Celková požadovaná dotace na projekt
1 196 302,80 Kč