SFŽP ČR - Modernizační fond - Výzva RES+ č. 4/2024 – Fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře

SFŽP ČR - Modernizační fond - Výzva RES+ č. 4/2024 – Fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře

Cílem výzvy je podpora instalace fotovoltaických elektráren na budovách a další infrastruktuře. Výše příspěvku je max 45% na instalaci FVE a max 30 % na projekty související s instalací FVE. Dotace je určena na instalaci nových FVE s výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo. Současně s poskytovanou podporou mohou být dále podpořeny i další systémy výroby a akumulace elektřiny a také rekonstrukce a modernizace střech a elektroinstalace související s instalací FVE. 

Žadatelem jsou kraje, obce, samosprávné městské obvody a městské části, církve a náboženské organizace, příspěvkové organizace, právnické osoby.

Typ financovaní:

Nevratná dotace / grant

Územní dopad:

Převážně celorepubliková

Alokace výzvy:

1 000 000 000,00 Kč

Poslední změna:

4.1.2024 - nový záznam

Maximální % dotace:

40%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

Neuvedeno

Uzávěrka žádostí:

31. 10. 2024